Het is onduidelijk wie we moeten vertrouwen

Op 23 november 2018 besteedde Floor Rusman in NRC-Handelsblad aandacht aan het toenemende wantrouwen dat zich in de westerse wereld manifesteert. Ik wijs op het verschil tussen wat burgers in enquêtes zeggen en de wijze waarop ze het samenleven gevoelsmatig ervaren. We schenken ons vertrouwen vooral aan mensen die we goed kennen maar staan argwanend tegenover vreemdelingen. Wat dat betreft pakken tendensen als globalisering of schaalvergroting vaak averechts uit.

Het is onduidelijk wie we moeten vertrouwen
23 november 2018

Bekijk het volledige stuk

"Het is onduidelijk wie we moeten vertrouwen"

Bekijk