Liefdadigheid in Nederland.

In opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid schreef ik een royaal essay over Moderne liefdadigheid. Het werd op 20-4-2017 tijdens een expertmeeting bij Centrum Ethos in Amsterdam gepresenteerd. De middag begon met een door mij gegeven inleiding waarbij ik de kern van het essay uiteen zette. Vervolgens vertelden vier deskundigen hoe zij de ambivalente relatie van overheid en filantropie zagen.

Liefdadigheid in Nederland.
20 april 2017

Download het volledige bestand

"Liefdadigheid in Nederland."

Download PDF