Succesvolle zelfsturing

Deze voordracht hield ik op 31-3-2017 in Peel en Maas, een Limburgse gemeente die al vele jaren met succes een vorm van zelfsturing door burgers praktiseert. Ik sprak onder meer over de factoren waarop dit succes berust en over de lessen die andere gemeenten kunnen trekken. Daarbij zijn twee zaken cruciaal: ruimte geven aan plaatselijke gemeenschappen en de eigen waarden van bewoners serieus nemen

Succesvolle zelfsturing
31 maart 2017

Download het volledige bestand

"Succesvolle zelfsturing"

Download PDF