Van conflict naar coöperatie

Op 20 juni 2017 organiseerde de Politieacademie in Apeldoorn een symposium over het proefschrift van Sara Stronks. Zij had onderzocht hoe er na conflicten tussen burgers en politiefunctionarissen een vorm van verzoening mogelijk is. Mijn eigen bijdrage spitste zich toe op tendensen die maken dat sociale groepen in Nederland steeds vaker tegenover elkaar lijken te staan en de rol van (sociale) media in dat verband. Dat is voor politiefunctionarissen hoogst relevant omdat ze bij het bewaren van de maatschappelijke vrede een cruciale rol vervullen.