We doen het zelf wel!

Op 25-3-2017 vond in Amersfoort een grote manifestatie plaats over uiteenlopende vormen van maatschappelijk initiatief die zich in Nederland ontwikkelen. In een daar gehouden lezing heb ik geschetst welke achtergronden bij deze interessante ontwikkeling meespelen. Ik wees op de snel groeiende belangstelling voor maatschappelijk ondernemerschap maar gaf ook aan dat een betere organisatie van initiatiefnemers geboden is.

We doen het zelf wel!
25 maart 2017

Download het volledige bestand

"We doen het zelf wel!"

Download PDF