Werkklimaat van academici

Op 14-2-2017 organiseerde Studium Generale in Leiden een avond waarop enkele meer problematische kanten van het universitaire bestaan aan bod kwamen. Mijn bijdrage was op gebaseerd ons onderzoek naar Goed werk voor academici. Ik schetste dat het op competitie gerichte overheidsbeleid een aantal negatieve gevolgen heeft. Verder zouden universiteiten meer nadrukkelijk de interactie met maatschappelijke partners moeten opzoeken.

Werkklimaat van academici
14 februari 2017

Download het volledige bestand

"Werkklimaat van academici"

Download PDF