Moraal versus mobiliteit

Omdat Nederland van oudsher een waterrijke samenleving was, konden handel en verkeer zich sterk ontwikkelen. Bovendien deed zich afgelopen halve eeuw een stroomversnelling voor. Behalve het economische verkeer nam ook de ruimtelijke, de sociale en de mentale mobiliteit alsmede het uitwisselen van informatie een hoge vlucht. Al met al vormen we het meest mobiele land van het Europese continent. Als de term ‘vloeibare samenleving’ ergens past dan is het hier. Maar welke morele gevolgen heeft dat? Staan verantwoordelijkheid en bewegingsvrijheid inderdaad haaks op elkaar?

Moraal versus mobiliteit
16 december 2017

Download het volledige bestand

"Moraal versus mobiliteit"

Download PDF