Pleidooi voor meer zelfkritiek

Het respect voor wetenschap is tanende en in reactie daarop gaan wetenschappers hun eigen zaak verdedigen. Die reactie vraagt in twee opzichten om een aanvulling. Enerzijds moeten we inzien dat er maatschappelijke ontwikkelingen zijn die onze cultuur van waarheidsvinding onder druk zetten. Anderzijds zou het goed zijn als wetenschappers meer belangstelling tonen voor maatschappelijke vraagstukken?

Pleidooi voor meer zelfkritiek
27 januari 2017

Bekijk het volledige stuk

"Pleidooi voor meer zelfkritiek"

Bekijk