Intellectuele reuzen over het geloof

In zijn boek Die Macht de Heiligen analyseert Hans Joas de betekenis van het heilige voor de moderne maatschappij. Hij keert zich tegen pogingen om de religieuze ervaring te herleiden tot kinderlijke illusies (Freud), economische belangen (Marx), machtsuitoefening (Nietzsche) of de werking van ons brein (Dawkins). Volgens hem is de omgang met het heilige een authentieke sfeer die al vele millennia deel uitmaakt van het menselijk bestaan en die vandaag nog altijd relevant is – of althans zou kunnen zijn.

Intellectuele reuzen over het geloof
10 augustus 2018

Bekijk het volledige stuk

"Intellectuele reuzen over het geloof"

Bekijk