Ik geloof niet dat harde feiten en intellectuele verbeelding elkaar uitsluiten.

Gabriël van den Brink (1950) studeerde filosofie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Het debat cirkelt vrijwel altijd om de kwesties die hij aanroert en dat doet hij even creatief als diepzinnig (…) en vanuit een urgentie die nauwelijks kan worden overschat

- Stavros Zouridis

Welke boodschap heeft Gabriël van den Brink voor u? 

Na veertig jaar lezen, onderzoeken, debatteren en nadenken kom ik tot de conclusie dat er fundamentele waarden zijn die mensen in de meest uiteenlopende omstandigheden nastreven. Idealen als eerlijkheid, rechtvaardigheid, moed, compassie, wijsheid en betrokkenheid zijn in elke situatie van belang. Wel treden er accentverschillen op, afhankelijk van de tijd waarin je leeft of de cultuur waarin je bent grootgebracht. Het kan ook verschil maken of je man bent dan wel vrouw, oud of jong, gelovig of ongelovig, rijk of arm, gezond of ziek. Maar in wezen zoeken we allemaal naar het juiste evenwicht tussen de waarden die ons dierbaar zijn, ook al kunnen we die waarden niet volledig waarmaken. Bij die zoektocht wil ik u helpen. Door het doen van onderzoek, door uit te leggen wat ik tot nog toe heb ontdekt en door het geven van een professioneel advies. Wekt dit uw belangstelling, kijkt u dan eens naar de onderwerpen die op deze website staan of stuur mij een bericht.