Het afdwingen van maatschappelijke participatie zal averechts werken

Hoewel je vaak hoort dat moderne burgers vooral met zichzelf bezig zijn, geven Nederlanders behoorlijk veel tijd en geld aan goede doelen weg. Er lijkt ook een nieuwe relatie te ontstaan tussen filantropie en ondernemerschap. Een voorname vraag is hoe de overheid zich in deze moet opstellen. Met dit essay, geschreven in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, komen vele vormen van wederkerigheid aan bod.

Het afdwingen van maatschappelijke participatie zal averechts werken
14 februari 2017

Download het volledige bestand

"Het afdwingen van maatschappelijke participatie zal averechts werken"

Download PDF