Wat Adam Smith werkelijk dacht

In 2019 verscheen een integrale vertaling van The Wealth of Nations, het befaamde boek van Adam Smith waarmee hij als eerste een wetenschappelijke theorie van economische processen onder woorden bracht. Daarbij legt hij zoveel nadruk op zaken als marktwerking en vrijhandel dat het lijkt alsof morele waarden geen enkele rol spelen. In mijn recensie stel ik evenwel dat ze een belangrijke, zij het onuitgesproken voorwaarde voor marktwerking vormen. Dat latere economen dat steeds buiten beschouwing laten, betekent dat ze Smith maar half serieus nemen.

Wat Adam Smith werkelijk dacht
30 augustus 2019

Bekijk het volledige stuk

"Wat Adam Smith werkelijk dacht"

Bekijk