Zo dicht je de kloof tussen hoog en laag IQ

Het verschil tussen hoog en laagopgeleide Nederlanders vormt vandaag de dag een van de voornaamste sociale scheidslijnen. Er worden dan ook al vele jaren pogingen gedaan die kloof te overbruggen door organiseren van meer, beter of toegankelijker onderwijs. Kees Vuijk laat zien dat deze werkwijze geen oplossing biedt maar een deel is van het probleem. Die kloof neemt zelfs een harde sociaal-darwinistische vorm aan door de wijze waarop we het onderwijs vormgeven. Er moet dan ook een nieuw maatschappelijk contract tussen hoog en laag komen.

Zo dicht je de kloof tussen hoog en laag IQ
29 december 2017

Bekijk het volledige stuk

"Zo dicht je de kloof tussen hoog en laag IQ"

Bekijk