Over belangen, waarden en moraal

Gesprek met Coen de Jong voor Café Weltschmerz op 10 juli 2018 over de vraag hoe het met de moraliteit van Nederland staat. Ik betoog dat het feitelijke handelen van veel burgers wel degelijk op sociale idealen, geestelijke beginselen of hogere waarden berust maar dat zij niet langer beschikken over een taal waarin dat kan worden erkend. Bijgevolg geven cynisme en relativisme de toon aan in het publieke debat terwijl talloze gewone Nederlandse erop uit zijn het goede te doen.