Polarisatie, globalisering en de rol van elites

De verrassend grote winst van Forum voor Democratie op 20 maart 2019 heeft velen geschokt. Sommigen vreesden zelfs dat er een nieuws soort fascisme voor de deur staat. Uiteraard denken ook stafleden van Centrum Ethos hierover na. Bijgaande video toont een rondetafelgesprek onder leiding van Daan Rovers, denkers des vaderlands over zaken als globalisering, polarisatie en de rol van elites in dat verband. Conclusie: schiet niet in paniek maar blijf goed nadenken over datgene wat er in de wereld gebeurt.