Waartoe is Nederland op aarde? bij Ethos

Ten behoeve van onze studenten bij Centrum Ethos geef ik de hoofdlijnen van het boek Waartoe is Nederland op aarde? in kort bestek weer. Het gaat onder meer over de vraag wat onze ervaring met polders betekent, al moeten ook de verschillen tussen het noordwesten en het zuidoosten van ons land in rekening worden gebracht. Hopelijk is de gegeven analyse scherper dan het beeld van de spreker.