Weg met noties als diversiteit en identiteit

Voor Café Weltschmerz had ik op 26 mei 2019 een gesprek met Coen de Jong. Aanleiding was met essay Heilige geest waarin op zoek ga naar datgene wat mensen uit verschillen culturen en tijdperken met elkaar gemeen hebben. Een dergelijke zoektocht naar ‘common sense’ is vooral van belang omdat er vandaag te veel waarde aan identiteit en diversiteit wordt gehecht. We zullen een andere taal moeten ontwikkelen, niet alleen om te begrijpen wat er in de huidige wereld gebeurt maar ook om iets aan de meest urgente problemen te kunnen gaan doen.